linje
linje

logotyp

sturup
INFORMATIONSTAVLOR
Våra Informationtavlor är placerade på flygplatser, järnvägsstationer, rese-centrum och ombord på båtar runt om i Sverige och Finland.

 

linje
besokskartor
BESÖKSKARTOR
Våra Besökskartor fungerar som en värdefull informationskanal för turister och andra besökare.

 

linje
tomelilla
INFARTSTAVLOR
Våra egenutvecklade Infartstavlor vid kommunernas infarter erbjuder möjlighet för nytillkomna besökare att lokalisera sig på orten.

 

linje
tomelilla
KOMMUNAPPAR
Navigera dig rätt i kommunen! Här har kommuner, företag och organisationer möjlighet att lägga in annonser i appen. Med navigeringen kan du antingen "hitta närmaste" eller gå genom sökfunktionen för att hitta till sevärdhet, besöksmål och företag etc.
 
Inceptum Media | Solna | Malmö | 040-692 54 20 | info@inceptummedia.se