Vi levererar information helt enkelt


Inceptum Media är en av nordens ledande producenter av informationsprodukter så som Besökskartor, Informationstavlor, Infartstavlor, Blockkartor med mera. För närvarande finns vi representerade med ca 100 projekt i Sverige och Finland. Vår affärsidé är att kartlägga företag, myndigheter och instutioner på den nordiska marknaden.


OM OSS


Sverigeappen en rikstäckande app


Sverigeappen är en turistanpassad app som kommer att marknadsföras av kommuner och turistbyråer samt genom Sverigeappens egen reklam.


LÄS MER