linje
linje

logotyp

sturup
INFORMATIONSTAVLOR
Våra informationtavlor är placerade på flygplatser, järnvägsstationer, rese-centrum och ombord på båtar runt om i Sverige och Finland.
De är till för att besökare lättare ska kunna hitta på orten. Som annonsör på flygplatser, resecent-rum och central-stationer når du affärsresenärer, beslutsfattare och turister. Här finns en ypperlig möj-lighet för myndigheter och företag som arbetar med marknadsföring "busisess to business" att vända sig direkt till sin målgrupp.

 

besokskartor
BESÖKSKARTOR
Våra besökskartor fungerar som en värdefull informationskanal för turister och andra besökare. De kommuner vi samarbetar med är delaktiga i produktionsprocessen och tillsammans skräddarsyr vi varje enskild karta för bästa möj-liga resultat. Kartorna ger alla kommunens företag, myndigheter, museér och andra turistattrak-tioner möjlighet att presentera sig och sina erbjudanden. Designen, den höga kvalitén på trycket, kart-materialet och den goda pappers-kvalitén borgar för en lång livs-längd.
linje
boras
INFARTSTAVLOR
Våra egenutvecklade infartstavlor vid kommunens infarter erbjuder möjlighet för nytillkomna besökare att lokalisera sig på orten. I sam-arbetet med kommunen kan vi ta ett helhetsansvar där vi står för hela entreprenaden alltifrån mark-arbeten till uppdatering av bud-skap. Tavlorna är producerade i en elegant och trycktålig aluminium-konstruktion. Budskapen lamineras med klotterskyddad film.

 

linje
tomelilla
KOMMUNAPPAR
För 2 år sedan började vi utveckla appar till olika kommuner. Idag har vi 12 st. Apparna är dynamiska och det finns en webbaserad kundportal knuten till varje kommun. Både kommun och eller annonsör har möjlighet att ändra innehåll i appen.
blockkarta
ÖVRIGA PRODUKTER
Vi erbjuder kommunerna helhetslös-ningar genom att utöver besökskartor och infartstavlor även erbjuda turistguider, blockkartor och specialkartor.
 
Inceptum Media | Solna | Malmö | 040-692 54 20 | info@inceptummedia.se