Infartstavlor

Besökskartor
juni 28, 2018
 

Våra egenutvecklade informationstavlor vid kommunens infarter gör det enkelt för nytillkomna besökare att lokalisera sig på orten. I samarbetet med kommunen kan vi ta ett helhetsansvar där vi står för hela entreprenaden alltifrån markarbeten till uppdatering av budskap, klottersanering, underhåll mm.

 
 

Tavlorna är producerade i en elegant och trycktålig aluminiumkonstruktion med alucobondskivor som förses med klotterlaminerad folie. Hämta exempel