Informationstavlor

Besökskartor
juni 28, 2018
 

Våra informationtavlor är placerade på flygplatser, järnvägsstationer, rese-centrum och ombord på båtar runt om i Sverige och Finland.

De är till för att besökare lättare ska kunna hitta på orten. Som annonsör på flygplatser, resecentrum och centralstationer når du affärsresenärer, beslutsfattare och turister. Här finns en ypperlig möjlighet för myndigheter och företag som arbetar med marknadsföring "business to business" att vända sig direkt till sin målgrupp.

 
 

Du når affärsresenärer, beslutsfattare, konsumenter och slutförbrukare

Vi finns representerade med våra informationstavlor på de flesta av landets flygplatser. Det ger en unik möjlighet för dig som arbetar med försäljning ”business to business” att rikta din annonsering direkt mot målgruppen beslutsfattare och affärsresenärer.

Vi är också representerade med informationstavlor på järnvägsstationer, resecentrum, båt- och bussterminaler och ombord på fartyg. Vi har ett rikstäckande avtal med Jernhusen Media. Informationstavlorna ger en värdefull service åt ankommande passagerare och allmänhet, samtidigt som de fungerar som en lokal annonsering för företag på orten, och som en imageannonsering för rikstäckande företag.