Om oss

OM INCEPTUM MEDIA

Inceptum Media är en av nordens ledande producenter av informationsprodukter så som Besökskartor, Informationstavlor, Infartstavlor, Blockkartor med mera.
För närvarande finns vi representerade med ca 100 projekt i Sverige.
Vår affärsidé är att kartlägga företag, myndigheter och institutioner på den nordiska marknaden. Att informera om dessa på strategiska platser och att därigenom fungera som en service åt företag och allmänhet.
Under de drygt 20 år vi varit verksamma har vi sålt över 50 000 annonser till företag, myndigheter och institutioner. Sedan 2005 är vi AAA-ratade hos Soliditet..

MEDIAEGENSKAPER:

- Hög "impact". Tavlorna med rubriken Information och utformningen med kartor och annonser ger ett högt uppmärksamhetsvärde.
- Hög frekvens tack vare etablering på de bästa platserna med mesta möjliga kontakter.
- Låga kontaktkostnader.
- Hög räckvidd, man når grupper som man inte når med andra media.
- Långa exponeringstider.
- Hög trovärdighet eftersom budskapet mer betraktas som Information än som ren reklam.
Informationsprodukterna kännetecknas av en pedagogisk design som gör det lätt för betraktaren att tillgodogöra sig budskapet. Informationsinhämtningen underlättas också av att informationsprodukterna har samma layout oavsett var i Norden man befinner sig.