Besökskartor

Informationstavlor
juni 28, 2018
Infartstavlor
juni 28, 2018
 

Våra besökskartor fungerar som en värdefull informationskanal för turister och andra besökare.

De kommuner vi samarbetar med är delaktiga i produktionsprocessen och tillsammans skräddarsyr vi varje enskild karta för bästa möjliga resultat. Kartorna ger alla kommunens företag, myndigheter, museér och andra turistattraktioner möjlighet att presentera sig och sina erbjudanden. Designen, den höga kvalitén på trycket, kartmaterialet och den goda papperskvalitén borgar för en lång livslängd.

 

Turist och besökskartor

Inceptum Medias kartor skräddarsys efter vår uppdragsgivares önskemål och förutsättningar. Designen, den höga kvalitén på trycket, kartmaterialet och den goda papperskvalitén borgar för en lång livslängd. Vi erbjuder flera olika användarvänliga format, falsningar mm för att bäst presentera just er kommuns kartor och övrig information.